Tøff arbeidshverdag kan gå ut over nyfødte

Det ser ut til at mange skader nyfødte barn pådrar seg under og etter fødsel, kunne vært avverget dersom det var tilstrekkelig bemanning på fødeavdelingene. Og det er et økende problem i helsesektoren at injuriesnedbemanning fører til uheldige situasjoner både for personell og pasienter. For mange blir nødt til å ta valg som senere kan bli fatale, på grunn av at det ikke er nok personell på arbeid. Dette er en meget tøff situasjon for de som arbeider der, da det ofte er de som får skylden når uhellet er ute.
Mor og barn blir vanligvis liggende på fødeavdeling ett par dager, for observasjon av mor og det nye barnet som har kommet til verden. Det er en stor belastning på kroppen for begge to, og dermed trenger mor hvile og barnet må venne seg til blant annet å puste vanlig oksygen. Den er vant med å få næring og oksygen gjennom navlestrengen, da barnet er omsluttet av fostervannet i morens liv.
Barnet er så og si helt hjelpeløst, helt alene, og må legges ved mors bryst for inntak av næring og varme, omsorg og hvile. Spedbarnet klarer ikke å styre hodet, og har dårlig og uklart syn den første tiden. Mor er også veldig redusert og derfor er det viktig at det til en hver tid er jordmødre og hjelpere klare for å bistå mor med små ting. Men når ikke sykehusene bemannes riktig blir det stadig flere hendelser og uhell på sykehusene. Derfor velger mange å reise hjem så fort det lar seg gjøre.

Nedskjæringer og nedbemanning gjør at føden må legges ned

I mange steder av landet, og der underskuddene er skyhøye, er det de svakeste i samfunnet som det går ut over. Mange steder må rett og slett fødeavdelingene legges ned i helhet og for flere hundre betyr det at de må reise veldig langt når de skal føde. Det er mange som frykter for hva som kan skje når sykehusene nedbemanner sykehusene, og spesielt fødeavdelingene. Spesielt ille er det for de som bor i grisgrendte strøk, langt fra sivilisasjon. For disse går fremtiden i usikkert møte. Og selv om det er det svakeste i samfunnet man skal beskytte, er det ofte dem det går ut over først.
Slike nedskjæringer er ikke til å forstå, for det er ikke slik at helsemyndigheter eller andre offentlige etater skal gå med overskudd, men hele tiden ha fokus på menneskers helse og velvære. At de da til stadighet skjærer ned sektoren sin, kan ikke forstås. Det må være noe mer de ikke forteller. En så viktig samfunns-bærer og institusjon som er bygget opp over hundrevis av år, står for fall. Når underskuddene kommer opp på statsministerens kontor, er første reaksjon å skjære ned. Poenget med anbuds-ordninger skal være å skape en bærekraftig utvikling på en kostnadseffektiv måte. Når store prosjekter blir satt igang, er at de alltid, uten unntak, store overskridelser. Store utgifter til konsulent virksomhet kommer i tillegg, og før sykehuset er i gang, har underskuddene hopet seg opp. Den som må ta støyten er de svakeste, de nyfødte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *