Søte små barn

Den største lykken man kan oppleve som voksen er å få barn. Barn skapes i samspillet mellom kvinne og mann, når de smelter sammen i kjærlighetens tegn. Ett liv blir skapt, når en sædcelle og egg forenes og blir til ett befruktet egg, som igjen utvikler seg til ett menneskefoster. I mors mave ligger fosteret og utvikler seg i ni måneder, før det blir født. Barnet er en blanding av de to, enten det er snakk om størrelse eller fasong.
De fleste gutter og jenter blir født med en gjennomsnittlig vekt på 3,6 kg, og er mellom 50-52 cm. Mange ligner svært på mor, mens andre har trekkene til far. Man kan se likheter mens barnet vokser og blir et eget tenkende individ.
Barn må stelles og passes på døgnet rundt, og små søte barn skriker når de vil ha mat, må skifte bleie, eller bare har en dårlig dag. For skrik er barnets språk, helt til det etterhvert lærer sine første ord. Barn kan bare imitere og ta etter foreldrene sine, og etter hvert kommer det både smil, latter og ord ut av den tannløse munnen. Så etter noen måneder, kommer tennene. En etter en.
Når året har passert, er det mange som vil ut å gå, Da har de vært gjennom åling, kravling, krabbing og å reise seg vaklevorent før de deiser ned på rumpa igjen.

Det første året

Den første tiden er alle sanser og opplevelser sterke, da de oppleves for første gang. Alle opplevelsene vil være brikker som etter hvert skal danne en helhet. Dette tar lang tid, og barnet lærer noe hver gang. Men synet er det som utvikler seg senest, og i starten må man svært nære for at barnet som oppfatte konturene.
Etter hvert begynner refleksene å forsvinne og barnet blir mer bevisst sine First yearbevegelser. Refleksene er medfødte reaksjons-middel mot farer som fall og trusler, og muligheter, som mat og sosial forankring.
Noen måneder har gått, og barnet reagerer med smil og latter, og lager gurglelyder, for å vise glede, redsel eller sult.
Nå kommer de første tennene, som vises fremst i kjeven, med et stort smil om munnen. Dette er en periode der munnen verker og klør, da det kan være ekkelt for ungen. Det blir mye skrik og våkenetter. Da er det godt å ha en mor og en far som varmer, trøster og koser med barnet så det føler seg trygt og ivaretatt. Det er de stundene i livet som skaper fellesskap og grobunn for langvarig kjærlighet mellom voksne og barn. Dette samspillet vises hos de fleste pattedyr og mennesker verden over, og er selve kimen til livet.
Denne perioden er med på å sikre barnets og generasjoner gang i anskuelig framtid. Det er en del av livets gang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *