Milepæler som barn

Utviklings-milepæler er ferdigheter som kommer til en viss alder og som barn lærer seg ettersom de vokser til. Det kan for eksempel være ting som:
*Å smile for første gang
*Å ta de første steg
*Å Vinke
Laugh*Å si mamma
*Å Le
*Å Krabbe
*Å reise seg og gå
Gjennom lek, språk og oppførsel vil barnet komme seg videre og lære tingene ettersom de har utviklet seg.
I barnets første år, skal barnet lære mye om omgivelsene som er rundt dem. De vil få bedret syn, de vil strekke seg ut etter ting og utforske hver krik og krok. Den kognitive utviklingen skjer på et annet plan, det utviklet hukommelse, språk, tenking og det å resonere. Språklig utvikling er mer enn bare å si mamma, pappa, navnet sitt, dyrelyder, men handler også om å lære navnene på personer rundt seg, så vel som de forskjellige tingene. Kjærlighet og tillit skapes gjennom foreldrenes kjærtegn, trygge og varme kropper, og det skaper læring om hvordan barnet vil forholde seg til andre senere i livet. Lek er en viktig ting i barnets første år, noe som utvikler nysgjerrighet, interesse og standhaftighet.
Motorik trenes opp ved at barnet bygger klosser, krabber rundt, reiser seg og holder seg fast i bordet, står på et ben før det deiser på rumpa.

Det er mange ting som gjør barnet trygt

Som foreldre kan man gjøre mange ting for at barnet skal føle seg trygt, helt fra de første ukene, helt til det stor på egne ben, bokstavelig talt.
I starten må man snakke en slags monolog til barnet. Bruk en rolig og klar stemme, som ungen vil finne betryggende.
Når barnet lager lyder selv, kan man svare bekreftende i samme tone som barnet. Og man kan legge til ord som gjør at barnet videreutvikler språket sitt.
Les mye for barnet, selv om ikke barnet forstår noe som helst til å begynne med, er det stor læring i at den blir lest for. Det kan være alt fra barnelitteratur til vanlig bøker.
Så skal man ikke være redd for å spille musikk. Det kan være rolig og munter musikk, eller klassiske toner av kjente komponister. Syng gjerne med, da vil det komme et smil om munnen på barnet.
Lek med barnet og bruk masse tid på kos og kjærlighet. Da vil barnet føle seg trygg og ivaretatt.
Pass på at ikke barnet skader seg. Start med å lage et trygt hjem uten farlige kanter, bratte trapper og varme ovner de kan brenne seg på.
Til slutt må man ta vare på seg selv ved å ta pauser og kun tenke på seg selv. Husk også partneren som også trenger hvile. Foreldre har en viktig og tøff jobb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *