De ulike rettighetene man har som småbarnsforeldre

En side for vordende og nybakte foreldre

Vi har sett på fasettene rundt det å bli forelder. Det kan være godt å finne informasjon i en vanskelig tid der humøret svinger mellom depresjon og hysterisk glede. Å bli foreldre er en helt ny situasjon for to mennesker som har bestemt seg for å skape et liv sammen. Man kan dele tiden inn i tre deler.

Først skal man gjennomgå et svangerskap der kroppen endres og mange forandringer skjer mens man bærer fosteret fram til å bli et lite barn.
Som vordende foreldre handler det også om å forberede seg godt, både når det gjelder innkjøp av barneutstyr som:
*Klær
*Bleier
*Seng
*Vogn
*Barnesete osv.
-Men også når det gjelder det psykiske. Hvilken rolle skal man ta, hvordan vil barnet være, hvordan skal man få det til osv.

Videre har man fødselen selv. Den er en overveldende, og for mange skremmende opplevelse, men man sitter ofte igjen med at det var noen de aldri ville ha vært foruten. For mor er det mye smerter involvert, og for far gjelder det å beholde fatningen når smertene står på som verst.
Det er lurt å snakke om fødselen både når det gjelder hvilke oppgaver far skal utføre, og hva man skal ha med seg av utstyr, klær og liknende.

Så er man overlatt til seg selv og man har en lang småbarns-tid foran seg. Barnet må passes på til ale døgnets tider, mates og skiftes på, smøres og koses med. Så skal barnet skal føle seg trygt, og undersøkes med jevne mellomrom. Denne tiden vokser barnet enormt og det er viktig å vite om barnets utvikling, foreldrerollen og hvordan man skal klare seg økonomisk når tiden går med til barnestellet.